In Geen categorie

jaaroverzicht 2017 HTCDelft

Jaaroverzicht 2017

HighTechCentreDelft (HTCDelft) is sinds de oprichting in 2014 doorgegroeid tot een organisatie die een belangrijke plek binnen de hightechbranche inneemt. Zowel het bedrijfsleven als het onderwijs en de overheid zijn enthousiast over de toegevoegde waarde die HTCDelft voor Delft en de regio heeft. Delegaties uit o.a. Nigeria, China en Denemarken tonen in 2017 grote belangstelling voor de manier waarop wij de samenwerking met het onderwijs, bedrijven en de Gemeente Delft vormgeven. In het jaaroverzicht van 2017 is te lezen welke resultaten wij in 2017 hebben bereikt.

Mijlpalen

In 2017 wordt duidelijk zichtbaar tot welke successen de inzet van alle betrokken partijen leiden. HTCDelft is nog beter in staat aanstormende talenten op te leiden tot toppers van morgen en operationeel invulling te geven aan de Human Capital Agenda. Eén van de mijlpalen van 2017 is de herpositionering die samen met de participanten is uitgewerkt. Een logische stap voor de doorontwikkeling van de organisatie. In dit jaarverslag beschrijven we de resultaten die wij in 2017 hebben bereikt. Mijlpalen waarwe trots op zijn en ons stimuleren om scherpt te blijven en continue te innoveren. We bedanken alle participanten, bedrijven, instanties en overheden voor de bijdrage die zij hebben geleverd aan het succes van HTCDelft.

Het bestuur HTCDelft