In evenement

HTCDelft KennisExpoDelft 2018

 

KennisExpoDelft

Donderdag 14 juni organiseerden Technet Delft, ICT-kring Delft, Delft Design en HighTechCentreDelft het netwerkevent KennisExpoDelft. KennisExpoDelft is de ideale omgeving voor technische-, ict- en designbedrijven om elkaar te ontmoeten, te inspireren en kennis uit te wisselen. Meer dan 100 bedrijven namen deel aan het evenement. Stadsfilosoof Hubertus Bahorie gaf zijn filosofische blik op Delft als centrum van techniek. Hacker Mischa Rick van Geelen vertelde op een uitbundige manier hoe bedrijven hun het digitale landschap veiliger kunnen maken en Chris Verhoeven van de TU Delft nam de deelnemers op een unieke wijze mee in de wereld van zwermrobots. Tijdens de netwerkborrel konden de deelnemers elkaar ontmoeten en genieten van een heerlijke barbecue.

 

Delft kennisstad

Er zijn veel bedrijven in onze stad met kennis, innovatie en low-, smart- en hightech. Dat biedt een enorme potentie als het gaat om innovatie. Immers, innovatie ontstaat juist door dingen op een andere manier te doen. Zo ontstaan vaak op basis van multidisciplinaire samenwerking nieuwe inzichten en nieuwe kennis. Juist in Delft en omgeving is er enorm veel kennis aanwezig. Niet alleen bij de kennisinstellingen zoals de TU Delft, De Haagse Hogeschool en TNO, maar juist ook bij de regionale bedrijven welke in verschillen de bedrijvenkringen verenigd zijn. Tijdens de KennisExpoDelft staat ontmoeting in kennisuitwisseling centraal. Het doel reikt verder dan allen het verbinden.

De organiserende partijen willen Delftse bedrijven slimmer maken en werken aan maatschappelijk relevante onderwerpen. Daarnaast willen zij de Delftse krachten bundelen om toekomstige samenwerkingen te bevorderen. Zij willen alle deelnemers informeren, inspireren en zo veel mogelijk stimuleren. Met alle kennis die in onze stad aanwezig is, kunnen we met elkaar werken aan nieuwe technologieën, app’s en slimmere steden. Zij sturen aan op nieuwe verbindingen, ideeën en gezamenlijke business. Dit is niet alleen interessant voor de deelnemers, maar ook voor de stad, want we bouwen met elkaar aan een duurzame toekomst.

Brede laagdrempelige opzet

Tot 2016 organiseerde Technet Delft jaarlijks een KenniseEpoDelft voor aangesloten leden en introducees. Met ingang van 2017 is mede op verzoek van gemeente Delft geëxperimenteerd door het samenwerkverband uit te breiden met: De Delftse ICT-kring, Delft Design en HTCDelft. Op 29 juni 2017 vond de eerste brede kennisExpoDelft plaats bij de Buccaneer in Delft, een succesvolle meeting waar ca 100 bezoekers op afkwamen. In het samenwerkverband is deze bijeenkomst geëvalueerd en is besloten deze te herhalen op vooraarde dat de expo breder publiek trekt, met een laagdrempelige regionale aanpak.

KennisExpoDelft

 

HTCDelft KennisExpoDelft 2018HTCDelft KennisExpoDelft 2018HTCDelft KennisExpoDelft 2018HTCDelft KennisExpoDelft 2018HTCDelft KennisExpoDelft 2018HTCDelft KennisExpoDelft 2018