In Bezoek HTCDelft

Minister-president Rutte en staatssecretaris Keijzer bezoeken HighTechCentreDelft

 

Woensdag 5 september 2018 bezoeken minister-president Rutte en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken & Klimaat HighTechCentreDelft (HTCDelft). De minister-president en staatssecretaris worden rondgeleid en gaan in gesprek met ondernemers en studenten over de samenwerking en kennisuitwisseling tussen technische onderwijsinstellingen en bedrijven. HTCDelft is één van de publiek-private samenwerkingen binnen Katapult, het netwerk van ruim 160 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven.

HTCDelft koppelt projecten van partnerbedrijven aan leerprogramma’s van onderwijsinstellingen zoals ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool en de TU Delft, met als doel kennisuitwisseling te stimuleren en moderne vakmensen op te leiden. In HTCDelft werken medewerkers van bedrijven, studenten en docenten  aan innovatieve projecten. Een bedrijf waar HTCDelft mee samenwerkt is Accenda. Accenda werkt met studenten van verschillende opleidingen aan projecten zoals het elektrisch maken van bussen en andere voertuigen, waarbij ook waterstof wordt ingezet. Het innovatieve project de Ekolectric van HTCDelft won in 2016 de Pro-Motor Award.

Het werkbezoek staat mede in het teken van de start van ‘MKB!dee’, een nieuwe regeling voor het MKB om investeringen in technische scholing en ontwikkeling van hun werknemers te stimuleren.

Persbericht Rijksoverheid

Informatie over MKB!dee