Learning by doing

Leren door te experimenteren

EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN

Goed opgeleide, toekomstbestendige werknemers zijn een belangrijke voorwaarde voor organisaties om in de hightech sector te blijven uitblinken. Innovatie en groei zijn factoren die niet meer weg te denken zijn binnen het beleid van bedrijven. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op en daarmee de aard van kennis en vaardigheden van werknemers waar bedrijven behoefte aan hebben. De leercultuur staat in het teken van ‘een leven lang ontwikkelen’.

SAMEN GROEIEN

Onderwijsinstellingen zoals ROC Mondriaan en De Haagse Hogeschool zijn partners van HTCDelft. Samen met de partnerbedrijven en de overheid bieden zij studenten en werknemers de kans om hun talenten en kennis te ontwikkelen zodat zij optimaal kunnen functioneren binnen de sterk veranderende arbeidsmarkt. Zij investeren in een uitdagende leeromgeving, waarin vooral samenwerking, projectonderwijs en facility sharing de rode draad zijn. Zo kan het onderwijs flexibel en adequaat reageren op snelle technologische ontwikkelingen en skills van toekomstige werknemers laten aansluiten bij de wensen van bedrijven.

De focus ligt bij HTCDelft op de vakgebieden mechatronica en robotica met integratie van werktuigbouw, elektrotechniek en ICT en sluit daarmee nauw aan op de Smart Industrie agenda. Om de kennis en ervaring die docenten, studenten en medewerkers opdoen te borgen werken wij samen met lectoraten en practoraten.

 

studenten mechatronica

WAT LEVERT UW PARTNERSCHAP OP
  • Uw studenten ontwikkelen op hoog niveau vakmanschap;
  • U werkt  mee aan een contextrijke leeromgeving voor studenten en werknemers.
    Zij werken aan innovatieve projecten en maken kennis met de nieuwste technologiën;
  • Doorstroom van talentvol en gekwalificeerde studenten naar bedrijven;
  • Bijscholing en trainingen werknemers, docenten;
  • De kwaliteit van techniekgerelateerde opleidingen worden afgestemd op de behoefte van bedrijven;
  • Kennismaking andere onderwijsinstellingen, bedrijven, nieuwe kennisbronnen en technologieën;
  • Bijdrage aan het aantrekkelijk maken van technische opleidingen.

Wilt u ook partner worden van HTCDelft of meer informatie?
Neem dan contact op met Marcel van Wijk, mail: mvwijk@htcdelft.nl | tel: 06 21 274 294.