Partnerbedrijf Accenda ontwikkelde samen met studenten van HTCDelft, De Haagse Hogeschool en TU Delft de Ekolectric. Een ketenoverschrijdend project (mbo-hbo-wo) waarbij aandacht is besteed aan elektrisch rijden en techniekonderwijs.

De Ekolectric is een Smart die is omgebouwd van een bezineauto naar een elektrische auto waardoor er geen uitstoot van CO2 en fijnstof meer vrijkomt. De auto bespaart tot 375 kg uitstoot fijnstof per jaar in de bebouwde omgeving en meer dan 600 kg grondstof. De ketenaanpak zorgde voor een optimale kenniscirculatie tussen Accenda en de onderwijsinstellingen.

Winnaar van de Pro-Motor award

In 2016 wonnen Accenda en HTCDelft met deze innovatie de Pro-Motor Award. De Pro-Motor award wordt één keer per jaar uitgereikt aan een ambitieus idee om zo kwaliteit te belonen en innovatie te stimuleren, waarbij beroepsonderwijs en bedrijven samenwerken aan de kenniseconomie van Nederland. De vier criteria waar naar gekeken wordt zijn: betrokkenheid, vernieuwing, kenniscirculatie en potentie.

 

Jury
” Ekolectric blinkt volgens de jury uit in ambitie, innovatie en kwaliteit. “Dit project bevat alle ingrediënten van een veelbelovend en verrassend initiatief in de innovatieketen. De triple helix is in dit project krachtig ontwikkeld en men is reeds nu bezig zelf en met elkaar te kijken naar de toekomstige doorontwikkeling”, aldus jurylid Kristel Baele, voorzitter College van Bestuur Erasmus Universiteit.”

HTCDelft / Ekolectric winnaar ProMoto

Most Recent Projects